Oddílové přebory 2007

Fotka..
Nejlepší trio z oddílových přeborů SKK Jičín. Zleva: stříbrný Pavel Kříž, vítěz Jiří Vejvara a třetí Roman Bureš.