Prvopočátky kuželek v Jičíně

První pískový kuželník byl vybudován ve Starých Lázních, kde se začaly provozovati různé hry a zábavné soutěže. Od roku 1936 dostávala tato hostinská zábava organizovaný charakter. Těsně před II. světovou válkou byly v Jičíně postaveny první asfaltové jednodráhy při hostincích u Hušků a u Effenberků. Vzápětí postavil hostinský Svoboda na Husově ulici první asfaltovou dvoudráhu a hostinský Strnad druhou v Lipách. Na těchto dvoudrahách vznikly potom dva nejsilnější jičínské kuželkářské spolky Svobodovci a Kamarádi.

Svobodovci, prvopočátky kuželek v Jičíně

Nejaktivnějšími funkcionáři Svobodovců byli, vedle hostinského Svobody, obchodníci Příhoda a Pecka. Zakladateli Kamarádů byli státní zaměstnanci Kořínek, Bilanský a Hlaváček. Úspěšnějšími byli Svobodovci (na obr.), kteří měli silnější hráčskou základnu a větší mobilnost, neb měli k dispozici vlastní auta. Mobilnost vyrovnali za války Kamarádi vstupem autodopravce Zilvara. Mezi oběma spolky panovala veliká rivalita. V jejich stínu provozovalo kuželky ještě několik spolků, z nichž se nejvíce prosazoval spolek Effenberk. Staré Lázně během války zanikly. Po roce 1945 zůstali v Jičíně již jen Svobodovci a Kamarádi. Svobodovci hráli významnou roli v ustavené východočeské župě se sídlem v Hradci Králové, neboť patřili spolu s Matláky Hradec Králové mezi nejlepší východočeské kuželkáře. Za sport. disciplíny byly tehdy přizpůsobeny bývalé společenské a  zábavní hry. Již se ale počaly objevovat nové spostovní disciplíny: 100 hodů (i když zatím ne v té podobě, jakou má dnes). Mezi kuželkáři však nenacházela tato disciplína mnoho obliby, dávali přednost tzv. "habaďuře", hře, která vznikla z her zábavních.