Kuželkářský oddíl Sokol Jičín - léta padesátá

Kuželkářský oddíl Jičína byl první, který přivedl do kuželkářských soutěží dorostenecké družstvo a tím se nesmírně zasloužil o další etapu rozvoje kuželkářského sportu v naší republice. Člen jičínského oddílu Josef Chaloupský, byl jmenován předsedou celostátní komise mládeže a stal se členem řídící sekce při Státním výboru pro tělesnou výchovu a sport. Celá tehdejší komise mládeže byla (až na K. Blaževiče z Liberce) z Jičína a měla zde rovněž své sídlo. Jejími členy byli: František Kořínek, Václav Stehlík, Ant. Hnízdil a Jiřina Jičínská, pozd. provdaná Stehlíková. Ustavující schůze celostátní mládežnické komise se konala 31. ledna 1954 v Jičíně (čas. Kuželky 1954/1 čís., str. 11, 12, 31-34). V roce 1954 začíná počátek největších úspěchů kuželkářského sportu v Jičíně a tyto úspěchy trvaly plných 5 let.

Dorostenky TJ Jičín: Šulcová, Coufalová, Hubená, Baráková a trenér Hnízdil
Dorostenky TJ Jičín: Šulcová, Coufalová, Hubená, Baráková a trenér Hnízdil

V roce 1954 se stala krajskou přebornicí první kuželkářka Jičína Jiřina Stehlíková. Přebor se konal v Třebechovicích a J. Stehlíková docílila výkonu 432 bodů. Na čtvrtém místě se umístila další hráčka Jičína Ilona Čechová. Přeborníkem kraje Hradec Kr. v dorostencích pro rok 1954 se stal dorostenec Jičína Vladimír Šuk (čas. Kuželky 1954/č. 1, str. 67). Rovněž v dorostenkách získala titul krajské přebornice pro r. 1954 jičínská dorostenka Jarmila Pecková. V tomto roce byl poprvé uspořádán přebor republiky v dorostu, což bylo výsledkem neúnavné práce jičínské celostátní komise mládeže, která za místo uspořádání navrhla dvoudráhu v Jaroměři, kde se sešli dorostenci z celé republiky. Velkou odměnou pro celý jičínský oddíl bylo získání titulu přeborník republiky v dorostenkách pro rok 1954, který získala jičínská Jarmila Pecková (čas. Kuželky 1954, str. 227-229). Za uspořádání tohoto přeboru vyslovila řídící sekce SVTVS poděkování Josefu Chaloupskému a celé komisi mládeže.

Mistrovsví ČSSR 1955 v Brně. Ženy TJ Jičín vybojovaly bronzové medaile.
Mistrovsví ČSSR 1955 v Brně. Ženy TJ Jičín vybojovaly bronzové medaile.

V roce 1955 sláva a úspěchy kuželkářského oddílu se staly ještě výraznějšími a další 4 roky, až do r. 1959 patřil Jičín mezi nejlepší v republice. Jeho družstva žen a dorostu stála na nejvyšších stupních v celostátních přeborech a soutěžích. Rovněž i družstvo mužů se probojovalo mezi družstva kuželkářské ligy. Členové oddílu patřili k nejvyšším činovníků, kuželkářského sportu a ženy-členky oddílu, mnohokráte reprezentovaly naší republiku v mezinárodních utkáních a světových mistrovstvích. Za to patří poděkování těm, kteří se o tento úspěch jičínského sportu nejvíce zasloužili: Františku Kořínkovi, neúnavnému předsedovi, který obětoval a podřídil celé své soukromí kuželkářskému sportu v Jičíně, Janu Bilanskému, obětavému hospodáři oddílu, Václavu Stehlíkovi, trenérovi žen a dorostu, Josefu Chaloupskému, který patřil mezi nejaktivnější funkcionáře okresu, kraje a ČSSR, Jarmile Zlatníkové, závodnici družstva žen, která byla předsedkyní krajského svazu kuželkářů a členkou ústředního svazu kuželkářů a všem ostatním, kteří jim pomáhali. Za tuto obětavou práci se některým členům dostalo uznání od nejvyšších orgánů čs. sportu: Václav Stehlík st. - vzorný trenér I. stupně od SV TVS uznání KV TVS v Hr. Kr. Josef Chaloupský - veřejné uznání I. stupně od SV TVS uznání KV TVS v Hr. Kr. uznání ÚV DSO Spartak v Praze Jarmila Zlatníková - uznání za práci od ÚV DSO v Praze.

Jičín A 1957: Chaloupský, Hnízdil, Stehlík, Brendl, Lukavec, Hlaváček před odjezdem k mistrovskému utkání.
Jičín A 1957: Chaloupský, Hnízdil, Stehlík, Brendl, Lukavec, Hlaváček před odjezdem k mistrovskému utkání.